Religia . 2017 . metal sculpture , welding , h 3 m

Релігія – зусилля умислу необхідне почуттю свободи .

Religia –  wysiłek umysłu niezbędny uczuciu swobody

Меню