Religia . 2023 . metal sculpture , welding , pigment , h 2,8 m

Релігія – зусилля умислу необхідне почуттю свободи .

Religia –  wysiłek umysłu niezbędny uczuciu swobody

Меню